Schakel ons in als taxateur

NWWI gevalideerde taxaties

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening.

Foto taxatie door RC Makelaars

De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen. Indien u een woning aankoop met NHG is een taxatie altijd verplicht. U dient dan een taxateur in te schakelen voor het opmaken van een taxatierapport.

Standaardisatie bij metingen en taxatie conform NWWI

Bij onze taxaties hanteren wij voor metingen van het woningoppervlak, de NEN 2580 Hierdoor zijn deze metingen volledig transparant. De taxaties van RC Makelaars worden indien dat door de opdrachtgever gewenst is uitgevoerd conform de strenge validatie eisen van de NWWI!

Een taxatie aanvragen

Neem contact op met RC Makelaars
Wij inventariseren graag hoe wij u kunnen helpen bij de taxatie van uw woning.
Stuur ons een email of bel tijdens en na kantooruren 7 dagen per week:
Rob Schilder 06-20353264 of Cees Bond 06-20627856

U kunt ook rechtstreeks een taxatierapport aanvragen.

Logo NWWI

Like ons op Facebook